Kuna ministrilt ei õnnestunud täna tema hõivatuse tõttu kommentaari saada, siis kõneleb välisministeeriumi meedianõunik Kristina Ots.

Riigid on kehtestanud liikumispiirangute lähtuvalt oma rahva tervise huvidest. COVIDiga seotud liikumispiirangud, sh nende kestust arvestades ka mõju piiriüleste töötajate peredele, on Eestile väga oluline teema. Seda nii vastavates kontaktides kui pea kõikidel viimase aja kahepoolsetel kohtumistel.