14. juuni Eesti Päevalehest võis lugeda: „Küüditamine ei olnud suunatud eestlaste, lätlaste, leedulaste, poolakate, ukrainlaste ja rumeenlaste/moldovlaste kui rahvaste vastu.” Kui sundkorras viiakse minema 11 000 poliitikut, ohvitseri, kaupmeest, ärimeest koos peredega, siis kuidas ei olnud tegu Eesti rahva vastase sammuga?