2010. aasta 29. juulil avaldatud artiklist nähtub, et toonane Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) direktor Lanno pidi aru andma teemadel, mis puudutasid narkootiliste ainete käitlust, laoarvestust, hoituingimusi, pakendamismeetodeid ja hävitamisprotsessi.

Allpool on avaldatud 11 aastat tagasi ilmunud artikkel täismahus: