Majja tulles on tööinspektsiooni hoiak, et oled eos süüdlane, kui oled tööle võtnud alaealise. See on asi, millest olen inspektoritega ka silmast silma rääkinud.