Demokraatlikus riigis on erinevad seisukohad küsimuses, mis asub fundamentaalsete õiguste, väärtuste ja uskumuste ristumiskohas igati mõistetavad. Näiteks minu seisukoht selles küsimuses on see, et jah – samasooliste abielud peaksid olema lubatud.