Nüüd on esitatud uusi andmeid. Muuhulgas seda, et laevakeres on vähemalt üks suur auk. Auk, mida ei mainitud ega uuritud ohutusjuurdluse asutuse lõpparuandes.

Nüüd nõuame teilt, meie rahva poolt valitud poliitikutelt ja SHK-lt, et te annaksite oma panuse, et seda nii tohutult traagilist katastroofi uuritaks uuesti ja põhjalikult. Seda peaks tegema väljaspoolne, sõltumatu ja erapooletu üksus/organisatsioon/asutus, kes uuriks kõiki ebamäärasusi ja küsimusi terviklikust vaatenurgast, avalikult ja avatult. Mis parvlaev Estoniaga tegelikult juhtus?

Samuti vajame vastuseid mitmetele ebaselgetele asjaoludele ja küsimustele: