Selle koolisügise plaane tehes oli niisama hästi kui kindel, et koolielu ei jää deltalainest puutumata, kui see laine just järsult kogu ühiskonnas ei vaibu. Ei vaibunud, aga hea uudis on see, et koolikontaktide lisandumisest hoolimata on koroonasse nakatumine nii terviseameti kui ka teadusnõukoja eelmise nädala hinnangu järgi stabiliseerunud, mitte kasvanud. Kolme kooli distantsõppele minek pole samuti midagi erakordset, kui arvestada, et Eestis on üle 500 üldhariduskooli.

Praegust koolikurssi saab jätkata, sest õpetajate vaktsineeritus on hea – näiteks riigi hoole all olevates koolides 85%, mis on kõvasti üle Eesti keskmise. Seega on õpetajate raske haigestumise risk väike. Õpilaste raske haigestumise risk on vaktsineerimatagi palju väiksem kui õpetajatel (ja üldse vanematel inimestel), pealegi on ligi pooled üle 12-aastased kooliõpilased nüüdseks ka vaktsineeritud, mis vähendab koroonariski veelgi. Kogu pandeemia ehk pooleteise aasta vältel on koroonaga haiglas olnud alla 150 viie- kuni 19-aastase. Võrdluseks: ainuüksi 2020. aastal osales liiklusõnnetustes ligi 250 alaealist.

Puudulik haridus on lastele suurem terviserisk kui koroonaviirus. Tavaõppe jätkamine peab jääma prioriteediks.

Need arvud näitavad, et laste koroona eest kaitsmiseks pole vaja koole sulgeda. Õppetöö distantsõppele viimine on õigustatud üksnes juhtudel, kui pole palju õpetajaid või õpilasi, nii et koolitöö oleks nagunii lünklik. Või siis kontaktide vähendamiseks sel äärmisel juhul, kui Eesti haiglasüsteem vangub ülekoormuse all.

Koolitöö tavalisel viisil jätkamine on nii laste kui ka õpetajate tuleviku seisukohast kriitilise tähtsusega. 2020. aasta kevade distantsõppe uuringu järgi hindas 44% õpilasi, et õppimisele kulunud aeg suurenes, ja 75% õpetajaid märkis, et nende töökoormus suurenes. Kuigi 31% õpilaste arvates oli distantsõpe tõhusam kui tavaõpe (28% arvas vastupidist), ütles 40% õpilasi, et neil oli distantsõppe ajal suuremaid või väiksemaid õpiraskusi. Õpetajate arvates õpiraskustega õpilaste arv peaaegu kahekordistus. Puudulik haridus on lastele suurem terviserisk kui koroonaviirus.