Selleks ajaks oli kõrgharidus olnud Eestis tasuta kuus aastat. Kõrgharidusreformi toimumise ajal, 2013. aastal ja isegi enne seda andis riik ülikoolidele 1,5% SKP-st, ent valitsuse kulutused kõrgharidusele vähenesid juba 2016. aastaks 1,1%-ni ning riigi eelarvestrateegia järgi võivad need nüüd kahaneda lausa 0,53%-ni SKP-st.