Üks peamisi väiteid on see, et perehüvitiste seaduse muutmise seadus aitab parandada Eesti sündimust.