Alushariduse eelnõu nägi ette tõsta lasteaia direktorite ja õppealajuhatajate kvalifikatsiooninõudeid, mille kohaselt peab neil olema magistrikraad. Tänasel päeval vastab säärastele nõuetele umbes 60% töötajatest. See tähendab, et olulisel osal meie haridussüsteemis tegutsevatest direktoritest ja õppealajuhatajast võinuks tekkida oht kaotada oma töö.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid