Ligipääs kõrgharidusele on aasta-aastalt halveneva rahastusolukorra tõttu aina piiratum. Sisseastumisavalduste arv kasvab, aga õppekohtade arv püsib sama või väheneb. Tartu Ülikoolis oli eelmisel aastal sisseastumisavaldusi üle 20% enam kui viie aasta eest, ent kohtade arv ei olnud muutunud ja keskmine konkurss ühele kohale kasvas 3,4-lt 3,9-ni. Seega on ülikooli pääseda aina keerukam.