Lastetoetuse suurendamise eelnõu on tekitanud küsimuse, mille arvelt tõusuks raha leitakse. ERR-ile antud intervjuus (09.06.22) pakkus peaminister Kaja Kallas välja kolm varianti vajaoleva summa leidmiseks.

Kallas väitis, et: „Need muudatused (peretoetuste tõus - toim) läheks 2023. aastal maksma 285 miljonit eurot. Selle jaoks peaks tõstma käibemaksu praeguselt 20 protsendilt 23-le. Või kui maksustada sissetulekut, siis tulumaksu 20 protsendilt 24-le. Kui otsida katet aktsiisidest, siis peaks need tõusma praeguselt tasemelt 30 protsenti kõrgemaks.“.

KONTROLL

Vaatame nende maksuallikate tõstmist vastavale protsendile ja kui palju raha see peretoetuse tarbeks annaks. Kontroll ei võta arvesse valitsuse muid tegevusi ega eelarvedefitsiiti, vaid kontrollib ainult peretoetuste tõusuks vaja minevat summat. Lähteandmeteks on võetud Rahandusministeeriumi 2022. aasta kevadine majandusprognoos, kus on välja toodud prognoositavad maksu- ja aktsiisilaekumised. Kasutame 2023. aasta prognoosi, kuna Kallase väide on 2023. aasta toetuste maksumuse kohta.

Tuleb arvestada ka sellega, et iga maksu ja aktsiisi tõstmine võib vähendada mingil määral tarbimist, seega on ka laekumine selle võrra väiksem, aga seda ei saa faktikontroll täpsemalt hinnata.

Käibemaks

Praegu on käibemaksumäär 20 protsenti ning 2023. aastaks on käibemaksu prognoos 3192 miljonit eurot. Kui maksu tõstetaks 23 protsendile, oleks laekuv summa 0,23×3192÷0,2 = 3670,8 miljonit, mis jätaks 3670,8 - 3192 = 478,8 miljonit eurot peretoetusele. See summa on suurem kui peretoetuste katteks vaja ning piisaks ka näiteks käibemaksu tõusust 22le protsendile.

Tulumaks

Tulumaks on hetkel 20% ning järgmise aasta maksutulu prognoosiks on 1060 miljonit eurot. Kui maksu tõstetaks 24 protsendile, oleks laekuv summa 0,24 × 1060÷0,2 = 1272 miljonit eurot. See jätaks peretoetusele 1272 - 1060 = 212 miljonit eurot.

Aktsiis

Kallas pakkus, et aktsiisid peaksid tõusma praeguselt tasemelt 30 protsenti kõrgemaks. 2023. aasta prognoositud aktsiisilaekumine on kokku 995 miljonit eurot, seega kui tahetakse teenida sellest summast veel 30 protsenti lisaks, saaks aktsiisidelt 1,3×995 = 1294 miljonit eurot. Peretoetusele jääks siis 1294 - 995 = 299 miljonit eurot. Vajaminevat summat saab saavutada erinevate aktsiiside tõstmisega erinevates kombinatsioonides, aga seda ei saa faktikontroll vaadata.

OTSUS

Käibemaksu ei oleks vaja nii palju tõsta, et see kataks peretoetuse maksumust, ent Kallase pakutud tulumaksuprotsent on enam vähem õige ning aktsiisidelt saadav lisatõus on samuti peaaegu õige. Küll aga täpsemalt ei saa seda hinnata, sest maksulaekumisi mõjutavad väga mitmed erinevad tegurid ja täpsemaid prognoose saavad teha valdkonna-spetsiifilised eksperdid.

Pigem tõsi

PROJEKTIST

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@epl.ee.

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aastal Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Eesti Päevalehe veebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: eksitav, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.