Seda kinnitavad uuringud ja näitab Eesti õpetajate praktika. Suurima tähelepanu saab keeleõppes enamasti õigekiri, mis on aga vaid üks keele kihte. Samas peab õpilane olema eksamil ka loov ja sõnaosav. Seega, kas me tahame Eesti koolist saada inimesi, kelle sügava arutlemise ja selge kirjutamise oskused on selle tõttu nõrgemad, et neid on drillitud tublideks komareeglite tundjateks?