Eestikeelse õppe osakaalu suurendamiseks ja sealtkaudu ühtsema kooli poole liikumisel on võtmeküsimuseks kvalifitseeritud ja head eesti keelt rääkivate õpetajate ning tugispetsialistide puudus. Kui juba täna otsivad mainekad Eesti koolid kuude kaupa aineõpetajaid, siis on täiesti ilmne, et noori ei leia seni vene õppekeeles töötanud koolidesse.