TAI vähiregistri andmete põhjal tehtud vähielulemuse analüüs näitab, et pandeemiaeelsel perioodil oli Eesti vähipatsientide viie aasta elulemus (patsientide osakaal, kes on elus viis aastat pärast diagnoosimist) paljude vähkide korral samal tasemel Põhjamaadega. Eriti just nende vähkide korral, mis nõuavad multimodaalset ravi ehk eri raviliikide – kirurgia, kiiritus- ja süsteemravi – omavahelist oskuslikku kombineerimist. Mahajäämust Põhjamaade tasemest näeme esmajoones selliste vähkide puhul, mille puhul sõltub prognoos sellest, kui vara vähk avastatakse.