Kahjuks näeme gaasikeeramist ka poliitikas. Selles mõttes on puhas stiilinäide neljapäevane vabariigi valitsuse käitumine, kus enda puudulikku tööd üritati põhjendada asjassepuutumatute (loe: tervishoiuga mitteseotud) tegelaste artiklitega ja Tallinna linna süüdistamisega. Jah, jutt on Tallinna haiglast.