Loo puhul on oluline meeles pidada, et enda, ettevõtte ja mõne grupi esindamine on loomulik ja vajalik tegevus. Kuigi käime endale iga nelja aasta tagant esindajat valimas, ei tähenda ühel korral mandaadi andmine sugugi, et osalemine peaks sellega lõppema. Vastupidi, poliitikakujundamine võidab sellest, mida rohkem teema- ja valdkonnaeksperte ning eestseisjaid võimukandjatega suhtleb.