Nagu teistes Euroopa riikides on reservis erinevat tüüpi elektrienergiat tootvaid elektrijaamu nii ka Eestis peab olema olemas võimekus tulevikus lisaks tuule- ja päikeseenergiale vajaduse korral ka põlevkivist elektrienergiat toota. Uute elektrijaamade ehitamine leevendab kindlasti Eesti energiakriisi, kuid see ei ole kiire lahendus, pigem investeering riigi tuleviku energiajulgeolekusse. Lisaks uute jaamade ehitamisele on vaja leida lahendus ka praeguse Nord Pool-i toimimisreeglite muutmiseks või börsilt lahkumiseks.