Venemaa Euroopa gaasitarnete poliitilise manipuleerimise tõttu tegi Euroopa Komisjon ettepaneku vähendada EL-i gaasi tarbimist 15% ja liikmesriigid kiitsid selle ka teatud mööndustega heaks. Kuidas peaksid nüüd inimesed sellest aru saama – kas saate öelda, et see 15% on piisav ja päästab Euroopa tarbijad gaasita jäämisest ka juhul, kui Venemaa peatab täielikult Euroopa gaasitarne? Kas tuleme toime praegu varuks kogutud gaasi, veeldatud maagaasi (LNG) ja teiste torude kaudu saabuvate kogustega?

Meie arvutuste järgi peaks 15% gaasitarbimise vähendamine koos varudega ja omakorda kombineerituna kõikide teiste sammudega, mida astume energiaallikate mitmekesistamiseks, energiatõhususe suurendamiseks ja taastuvenergia tootmise kasvatamiseks, tähendama, et saame turvaliselt hakkama üle külma talve.

Seda isegi juhul, kui

Jaga
Kommentaarid