Nende väidetega ei saa nõustuda. Esiteks, ametühingud on klassikalised lobitöö organisatsioonid, kuna nad esindavad töötajate, kui ühe huvigrupi huve. Teiseks, tarbetud takistused on tõepoolest kurjast, kuid aus ja läbipaistev valitsemine on ilma lobireegliteta mõeldamatu. Lobireeglid kehtivad kõigis demokraatlikes riikides.