Autoritaarses ühiskonnas kujundab riigivõim mälupoliitikat keskselt. Seega oli ka Nõukogude Liidu mälu- ja ajaloopoliitika kujundatud ideoloogiliselt ning kandis ka kasvatuslikku eesmärki.