Infofoon, milles elavad vene perede poisid ja tüdrukud, on väga kirju. Kool saaks siin teha sisukamat tööd. Ainult et seda probleemi on võimatu lahendada vene kogukonna esindajaid kaasamata. Muidu satume ikka ja jälle olukordadesse, mis meenutavad juhtumeid pronkssõduri ning Narva tanki ümber.