Kuigi oli üksikuid meeldivaid erandeid (neid inimesi me täname), jäid neist enamik arvamusele, et pärast vabadussõda tehti neile tehti liiga, konfiskeeriti nende mõisamaad, tõrjuti nad kõrvale piirkonna juhtimiselt. Nad pidasid ennast Kulturträger’iteks, kes muutsid Eesti-, Saare-, Liivi- ja Kuramaa tsiviliseeritud Euroopa osaks. Meid aga pidasid baltisakslased tänamatuteks matsideks. Jah, meie keelt nad mõnevõrra tönkasid, kuid nad ei näinud eales meid endiga võrdsetena.