Kui pean filmi nägemata mõtlema asjaosalistele küsimusi, siis see on raske, sest mul pole midagi silme ees, pole millestki kinni hakata. Aga teie töö tähendabki, et peate oskama lõpptulemust tühja koha pealt ette kujutada. Kuidas see oskus tekib?