Ta nimetas selles artiklis ammust kolleegi ja kursusekaaslast, RMK-sse siirduvat välisluureameti juhti Mikk Marranit sõja ajal ametist põgenejaks. Oidsalu väitel keskendus Marran luure kvaliteedi asemel kuvandile ja Eestile eluliselt oluline eelhoiatus jooksis otsustaval ajal lati alt läbi.

Avalikkus ei tea, et tegelikult algas saaga mullu varasuvel kaitseministeeriumi Sakala tänava maja punaste kleepsudega uste taga. Ajendiks julgeolekukriis, mida kaitseministeeriumis hinnati siis viimase 30 aasta suurimaks.

Mõne kuu vältel kõrgete detsibellideni paisunud tüli läks nii tuliseks, et mõned välisluure töötajad ei tahtnud enam kaitseministeeriumi briifidelegi minna ja kahe maja vahelisi haavu ravitakse tänini. Paradoksaalsel kombel toimus kõik soovist Eestit võimalikult hästi kaitsta.

LP rääkis selle artikli tarbeks kümnete olukorrale lähedal seisnud allikatega. Et teema on ülitundlik ja suur osa infot laveerib riigisaladuse piiril, esinevad vaid üksikud selles loos oma nime all.