Teisest küljest on Eestil siin võimalusi enam, kui enamikul Euroopa riikidest. Oleme ju seni kõige kokkuhoidlikumad olnud.