Ei ole õige ega põhjendatud lüüa ühe vitsaga kõiki siin elavaid teiste riikide esindajaid, olgu nad sõbralikest või vaenulikest riikidest.