Energeetika tulekahjude kustutamine riigimetsa suuremahulise raiega on aga paraku sõelaga vee kandmine. Raiutavat puitu noolivad paljud ning selle jõudmist keskkütte kateldesse ei taga miski. Raietes hävivad aga vägevad metsad, mis on eriti väärtuslikud just sellisena nagu nad praegu on - pungil linnulaulust, süsinikust, marjadest ja seentest ning kaetud varju pakkuvatest võradest. Taastumiseks kulub neil metsadel mitu inimpõlve.