Korraga saab tellida kuni viis raamatut ja 21 päevaks. Tähtaja saabumisel on võimalik tellimust pikendada. Tellimiseks tuleb registreeruda laenutusplatvormi kasutajaks ja sisselogimisel kasutada riiklikke autentimisvahendeid. Uudse lahendusena võimaldab MIRKO soovitada laenutatud raamatuid ka sõbrale.

Laenutusplatvormil on ligi 30 raamatukogu
MIRKO platvormile lõimitakse tulevikus veel mitmeid teisi raamatukogude teenuseid. Uuel aastal saab MIRKOst laenutada e-raamatuid, e-ajakirju ja audioraamatuid.

Minu Raamatukogu (MIRKO) laenutusplatvormiga on liidestatud 28 raamatukogu või haruraamatukogu kogud.

Liitunud raamatukogud

Eesti Hoiuraamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu, Harju Maakonnaraamatukogu, Jõhvi Keskraamatukogu, Jüri raamatukogu, Järvamaa Keskraamatukogu, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Narva Keskraamatukogu, Põlva Keskraamatukogu, Rapla Keskraamatukogu, Rõngu Raamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu, Kaitseväe raamatukogu, Saku Vallaraamatukogu koos Kajamaa, Kiisa, Kurtna haruraamatukogudega ning Valga Keskraamatukogu koos Hargla, Kaagjärve, Koikküla, Laatre, Lüllemäe, Sooru, Tagula, Tsirguliina ja Õru haruraamatukogudega.

Minu Raamatukogu (MIRKO) on arendatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse innovatsiooni edendavate hangete programmi toetusel rahvusraamatukogu projektijuhtimisel ja koostöös arendaja NET GROUP OÜga.

Laenutusplatvormi leiab www.mirko.ee.