Warholi teostest näituse tegemiseks on kaks peamist viisi. Üks võimalus on kuulsal nimel liugu lasta ja oodata rahvahulkade tulemist ning teine, eelistatum variant on esile tuua kuulsa kunstniku varjus olnud tahk. Kunstimaailmas on levinud termin blockbuster-näitus, mille juured on filminduses – blockbuster ehk kassahitt. Minu hinnangul on hittformaadil kohati halb maik juures. Miks nii? Tihti on sellistel näitustel negatiivne konnotatsioon, sest neid peetakse liiga lihtsateks. Mina suhtun menuknäitustesse küllaltki neutraalselt, sest see, mis oma iseloomult peaks kõigile meeldima, ei ole tingimata halb. Maailmas ei ole teemat, mida ei saaks hea tahtmise korral huvitavalt esitleda. See on natuke nagu võrrelda popmuusikat ja ooperit. See, et popmuusika on mõeldud väga suurele hulgale inimestele, ei tee seda muusikažanrit halvaks ja kunstiteadlasest kuraatori aastatepikkuse uurimustöö tulemusena valminid nišinäitus ei pruugi tingimata suurepärane olla. Kunstimaailmale on tervislikum, kui esindatud on eri tüüpi väljapanekud.