Näiteks oli huvi Narva endale saada üks põhjuseid, miks Moskva tsaar Ivan IV (Julm) alustas 1558. aastal Liivi sõda. Tal õnnestuski liita Narva aastakümneteks Venemaa koosseisu ja linnast sai kogu riigi väliskaubanduse keskus. Enam ei pidanud kasutama liivimaalasi, kellele meeldis kaubanduses venelasi ja lääneeurooplasi vahendada.