Kuid müüki on meedias kommenteerima asunud või kutsutud konkurendid ja võimalikud ostjad. Mis on nende huvi? Konkurentide ja ostjate huvi ei ole seista müüjale ehk Eesti riigile võimalikult optimaalse müügiprotsessi ja kõrge hinna eest, vaid pigem vastupidi.

Täiesti arusaadav, et riigiettevõtte vara müügi vastu on ajakirjandusel ja avalikkusel suur huvi. Oluline on aga aru saada, et äriseadustik kehtib kõigile, ka riigile kuuluvatele ettevõtetele ning ärisaladuse kaitsmine on Operaili omaniku enda huvides.