Samas on Nord Pool elektribösi piirkonnas üha süvenev defitsiit. Soomes on see seoses Venemaaga elektrikaubanduse lõppemisega, seda hoolimata Olkiluoto uue tuumajaama käikuminekust. Rootsis on defitsiidi põhjuseks tuumajaamade sulgemine. Defitsiit on Poolas, Lätis ja Leedus, ka Eestis (tänane omavarustatus ca. 70%), Saksamaast rääkimata.