Novgorodi kontroll jõetaguse Vadjamaa üle kinnistus alles 13. sajandi teise poole jooksul. Liivimaalt tehti korduvalt katseid Vadjamaad allutada ja 1260. aastatel nimetati ametisse koguni kaks piiskoppi, kelle tulevane diötsees pidi olema Ingerimaal ja Karjalas.