Ilma loovuseta poleks loojat. Selles omaduses saavad kokku inspiratsioon, eneseväljendustung, meedium ja taidurlikkus kui võime kujundada juba olemasolevast ainest uut või teistsugust tegelikkust. Loovus on tähenduse andmine. Kohustus seostub kirjanike puhul eeskätt austusega sõna- ja mõtteilma vastu. Kohustus teenida sõna ja teostega ühiskonna kõige erinevamaid kooslusi, lastest vanuriteni; kohustus mäletada, luua sildu eri ajastute vahel; kohustus jäädvustada oma põlvkonna läbi- ja üleelamisi; kohustus mõtestada ja levitada kõiki ajastuid läbivat iluideaali. Aga ka kohustus teritada vaimu ja lahutada meelt.