Euroopa riikide investeeringute teravik on täna suunatud tuuleenergeetika arendamisele. Selleks vajaliku Euroopa ühtse elektrisüsteemi võrgu väljaehitamiseks on vaja võrku tehtavaid investeeringuid suurendada tänasega võrreldes kaks korda. Aga kas need ettevõtmised on piisavad? Selle aasta suve andmed ei sisenda poliitikute lubadustesse usku, sest terves Euroopas oli suhteliselt tuulevaikne ning tuuletoodang oli minimaalne.