- (kirja koostav kolleeg) Annan igaks juhuks teada, et oktoobri teisel poolel mind pole kaks nädalat, nii et kui on vaja tööd täpsemalt arvestada, et siis see aeg peaks mind keegi asendama.