Esiteks, kui inimene pöördub ise EMOsse ja läbivaatuse järgselt selgub, et tegemist ei olnud erakorralise terviseprobleemiga, vaid sellega oleks rahulikult kannatanud oodata pakutud arstiajani, siis tasub inimene ise või lisakindlustus nende uuringute ja vastuvõtu eest.