Esimene mure puudutab just avalikkuse reaktsiooni. Ärevus, pahameel ja soov õiglust majja saada on igati mõistetavad. Aga see, kuidas seda saavutada on soovitud, võib hoopis probleemiks osutuda. Ka politsei ja teised spetsialistid on korduvalt rõhutanud, et hoolimata vajadusest tuua karjuv ebaõiglus mustvalgelt nähtavale, tuleks hoiduda toimunust tehtud videote ja piltide sotsiaalmeedias (ja ka televisioonis) levitamisest.