Toimingupiirangut sätestav karistusseadustiku paragrahv on blanketne, mis tähendab, et see ei sätesta teo kohta mitte midagi ning normi sisustatakse korruptsioonivastase seaduse (KVS) kaudu. Viimase puhul on tegemist üsnagi ebamäärase üllitisega.