Kui teema puudutab lapsi ja eraelu, on kõige tähtsam ajakirjanduseetika reegel, et igati tuleb kaitsta laste huve. Seda Postimehe algatatud käsitlus aga ei tee. Laste huvid on jäänud kõrvale. Pole ka mõistetav, kuidas Mihkelsoni vastaspool laste huve silmas peab, kui laste hooldusõigust puudutavale teemale avalikult hoogu annab.