Esiteks puudub meil metoodika õpetamaks eesti keelt lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Teiseks – kust saada koolidesse õpetajaid? Praegu ei vasta umbes 2300-2800 vene koolide aktiivset õpetajat keelenõuetele. Lisaks puudub vene koolides veel umbes 700 õpetajat. Kõik see tekitab suuri kahtlusi valitsuse ambitsioonide suhtes.