Kust pärineb 10 aastastel poistel idee, et tüdrukute alavääristamiseks tasub neile näidata vägivaldset pornograafiat? Ja veelgi olulisem - mida teha, et selline käitumine väheneks?

Erinevatest uuringutest tuleb välja, et laste ja noorte kokkupuude pornograafiaga Eestis on suur ning poiste hulgas on kokkupuutumist rohkem kui tüdrukute hulgas, esimene kontakt toimub ka üha varasemas eas.