Maksusüsteemi muutmist tööandjad siiski vajalikuks ei pea, sest oleme selles juba peaaegu kümme viimast aastat maailma parimad olnud. Eelarvetulusid saab aga kasvatada konkurentsivõimelise majanduse kaudu.