Esmalt tuleb kohe öelda, et gaasi varustuskindlust ei ole mõtet vaadata Eesti-põhiselt. Väikeseim piirkond, mille kohta järeldusi saab teha, on Soome, Eesti, Läti ja Leedu kokku. Peale selle tuleb arvesse võtta, et mai algusest alustas tööd regiooni lisatarnekanal, Leedu-Poola gaasiühendus GIPL, mis liitis Baltimaad ja Soome Kesk-Euroopa gaasisüsteemiga.