Olgu siinkohal nimetatud, et meie septembrikuine tarbimine oli 690kWh ning selle eest küsiti 178 EUR, mis tegi ühiku hinnaks 25,8 senti. Olnuks meil universaalteenus, maksnuks me tarbitud elektrienergia eest umbes 44 eurot vähem.