Oleme viimased neli aastat teinud tõsist uurimistööd, et olla arendajana väga hästi kursis nii tehnoloogiate, inimressursi arendamise võimaluste kui võimalike komistuskividega planeerimis- ja ehitusprotsessis. Nende nelja aasta jooksul oleme palju õppinud nii oma naabritelt Soomes ja Rootsis, tehnoloogiaarendajatelt USAs ja Kanadas ning mõneti meile endile üllatuseks ka Eestis, kus on üsna kõrgel tasemel nii kiirgusvaldkonna eksperdid kui ka tuumajaamadele komponente tootvad tööstusettevõtted. Samuti on meil palju väga hea hariduse ja kogemusega energeetikuid ja insenere, kes lõviosas moodustavadki tuumajaamale vajaliku töötajaskonna.