Üldjoontes jaotatakse riigiettevõtted kolmeks – need, mille ülesanne on teenida tulu, need, mille puhul on riigi poolt sõnastatud avalik huvi ning need, mis adresseerivad mõlemat eesmärki. Siiski on turumajanduses riigi osalemine ettevõtluses ja erasektoriga konkureerimine harva põhjendatud. Vastupidi, konkurentsieelisega riigiettevõte võib osutuda vabale majandusele tõsiseks takistuseks ja tuua kaasa mitmeid probleeme.