Parlamendisaalis ei peaks need reeglid oma olemuselt erinema, sest ka selles kantsis viibimisel ja sealt lahkumisel peaks olema igal sammul kantud tugevama insitustiooni loomise ja mahajätmise soovist. Rahvusvaheliselt tunnustatud juhiste kohaselt soovitatakse parlamendil kindlaks määrata kõiki saadikuid kaasava debati raames ühised käitumisreeglid, mis on muuhulgas kantud viisakusest ja austusest kolleegide vastu ning elementaarsest keelekasutuse nõuetest omavahelises suhtlemises.