Kuid puuduliku seadusloome kõrval on murettekitavam põlgus, millega justiitsminister reageeris loomeliitude samateemalisele ühispöördumisele. Lühidalt kokku võttes, soovivad oma erialade ja valdkondade asjatundjad olla rohkem kaasatud otsustusprotsessidesse, kuid justiitsminister peab neid selleks ebapädevaks, kuna punasümboolika avalikust ruumist eemaldamise küsimus olevat eranditult julgeolekuteema ja nn kunstiinimesed ei saa sellistel teemadel sõna sekka öelda.